Firma

Wiele lat współpracy Partnerskiej

i wciąż się wspólnie rozwijamy …

Lubimy współpracować i to spowodowało, że z osobami, które korzystają z naszych rozwiązań, utworzyliśmy sieć współpracy, pozostając w codziennym kontakcie. Zaczynamy od kursów, na których uczestnicy zdobywają gruntowną wiedzę z metodologii badań posturalnych, dzięki czemu rozwijają usługę diagnostyczną, analizują postęp terapii. Zdobyta wiedza, pozwala im w prosty sposób wdrożyć wkładki ortopedyczne (bez inwestowania w nie). Komunikujemy się w czasie rzeczywistym, na zjazdach edukacyjnych Partnerów, w comiesięcznych spotkaniach online. Dzięki temu wspólnie rozwijamy usługi i produkty.

Wspólny cel jest taki: aby Specjalista miał dostęp do każdej technologii, a więc możliwość zaopatrzenia każdej stopy: małej, dorosłej, o znacznym stopniu zniekształcenia, wrażliwej – ale i sportowej. Zgodnie z diagnozą Specjalisty oraz indywidualnym projektem wkładki. Bez ograniczeń produkcyjnych! To faktycznie jeden CEL.

Mamy też kilka NIE: za bycie naszym gabinetem partnerskim NIE pobieramy opłat. Nie oczekujemy wyłączności – a we współpracy NIE ma żadnych zobowiązań ilościowych.

TAK! To spowodowało, że współpracują z nami setki terapeutów w Polsce i za granicą – szkolenia, wyposażenie gabinetów i zaopatrzenie we wkładki, z dostosowaniem do usług prowadzonych przez Specjalistę. Po kilku latach powstało tu wiele różnych wspólnych realizacji. Dziś nasi niektórzy Partnerzy uczą w naszej szkole, wspólnie spotykamy się na Konferencjach, realizujemy projekty badawczo-naukowe. Ot tak …

01

DLA KOGO WSPÓŁPRACA Z PODOLOGIA.pl?

Współpracujemy z kadrami medycznymi, podologiami i trenerami sportu oraz z placówkami edukacyjnymi z obszaru tychże zawodów. W szczególności ze Specjalistami:
- rehabilitacji i leczenia chorób narządu ruchu,
- leczenia ran w przebiegu zespołu Stopy Cukrzycowej,
- terapii zmian przeciążeniowych w obrębie stóp,
- medycyny sportowej,
- osobami zajmującymi się pracą badawczo-naukową z obszaru posturologii.

02

JAK WSPÓŁPRACUJEMY?

Uczymy Specjalistów w naszej placówce kształcenia ustawicznego eduPODOLOGIA.pl. Zaczynami od podstaw! Metodologia badań narządu ruchu (począwszy od anatomii, biomechaniki, patologii stóp etc.) oraz projektowanie indywidualnych wkładek ortopedycznych (IWO) i odciążających (PWO). Specjaliści z gabinetów partnerskich po szkoleniu bez trudu projektują wkładki, my wykonujemy je na podstawie tego projektu. Takie rozwiązanie pozwala Specjalistom wdrożyć IWO do swojej praktyki, bez ponoszenia kosztów produkcyjnych. Komunikujemy za pomocą naszego autorskiego programu online, dzięki czemu zamówienia odbywają się w czasie rzeczywistym.

03

CZYM CHARAKTERYZUJĄ SIĘ WKŁADKI ORTOPEDYCZNE WYKONYWANE POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ Z NAMI?

Przez fakt, że wykonujemy wkładki w naszym warsztacie, Specjaliści uzyskują możliwość realizacji dowolnego projektu wkładki, tj. dowolny rozmiar, konfiguracja materiałowa (np. twardość, grubość materiału, kolor pokrycia). Realizujemy wkładki każdej technologii, tj. zarówno oparte na technologii CNC, jak i termoplastyczne wkładki odlewowe, dynamiczne rozwiązania sportowe. Tak skonstruowana technologia pozwala Specjalistom na projektowanie wkładek wysoce specjalistycznych, tj. poamputacyjnych, w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej. Każda wkładka jest efektem szczegółowej diagnostyki i projektu oraz indywidualnej korekcji wykonanej przez Specjalistę. Na ich podstawie powstaje projekt.

04

CO JEST DLA NAS WAŻNE?

Naszym głównym celem było to, aby współpracujący z nami Specjalista miał absolutną dowolność w doborze technologii wykonania wkładki, materiałów, rozmiarów i dopasowania do indywidualnych potrzeb. W praktyce bowiem to STOPA (a nawet cała postawa ciała) decyduje o wyborze rodzaju wkładki. To zdecydowało o tym, że oferowane przez nas wkładki wykonywane są na podstawie badania wykonanego przez Specjalistę, indywidualnych pomiarów antropometrycznych. NIE wykonujemy wkładek z gotowych baz - każdy element wycinany jest z płachty materiału, a automatyzacja i cyfryzacja procesu, pozwoliła nam na bezwzględną dokładność. Wszystkich rozwiązań, metodologii ich doboru, właściwości itd. uczymy od podstaw. A po szkoleniu jesteśmy ze Specjalistami w codziennym kontakcie, aby ułatwić "pierwsze kroki".

05

JAK ROZWIJAMY WSPÓŁPRACUJĄCYCH SPECJALISTÓW?

Współpracę z placówką rozpoczynamy od szkolenia metodologii badań i projektowania wkładek. Organizujemy cykliczne szkolenia dla placówek partnerskich, przekazując najnowsze rozwiązania i badania. Pozostajemy w codziennym kontakcie doradztwa diagnostycznego, projektowego i proceduralnego. Minimalizujemy koszty codzienne „do granic możliwości” – nasz Partner nie inwestuje w produkcję i kadrę projektową – Partner pracuje z Pacjentem, my wykonujemy pracę dla Partnera! Prowadzimy magazyn produktów – dzięki czemu nie inwestuje w towar. I nie pobieramy opłat za know-how. I nie ma żadnych zobowiązań ilościowych we współpracy z nami.

Zobacz

CO ZYSKUJESZ POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ Z PODOLOGIA.pl

  • Wiedza – praktyczne kursy specjalistyczne, realizowane w placówce kształcenia ustawicznego
  • Po kursie – sprawdzone przez lata praktyki i współpracy rozwiązania sprzętowe, produktowe itd.
  • Indywidualne wkładki ortopedyczne każdej technologii – dla każdej stopy – do każdego buta
    (my je produkujemy na podstawie Twojego projektu – nie inwestujesz więc w magazyn, zasoby ludzkie i produkcję)
  • Pełne wsparcie szkoleniowe, konsultacyjne, projektowe, produkcyjne, serwisowe
  • Dostęp do sprawdzonych procedur, elektronicznych kart badań, elektronicznego systemu zamówień, autorskich materiałów edukacyjnych.

PS. ZA WSPÓŁPRACĘ NIE POBIERAMY OPŁAT