Oferta

Drugą usługą, którą wdrażają Specjaliści po kursie w naszej placówce eduPODOLOGIA.pl jest

DIAGNOSTYKA POSTAWY

Szczegółowa ocena postawy ciała realizowana jest podczas badania fizykalnego, wspomaganego metodami i technikami służącymi ocenie funkcjonalnej. W tym obszarze powstało na świecie wiele rozwiązań umożliwiających badanie ciała w ruchu (zakres ruchomości, chód, bieg, skoczność) oraz wydolności strukturalnej (np. ocena wydolności mięśni). W praktycznych rozwiązaniach istotą jest, aby stosowane metody i narzędzia diagnostyczne były zarówno intuicyjne w użytkowaniu, jak i ekonomiczne. Te dwa główne aspekty stanowić będą o ich dostępności i skuteczności działania. Podczas kursu DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO), kursanci zdobywają wiedzę z zakresu badania fizykalnego, testów funkcjonalnych oraz pomiarów antropometrycznych (PS. szczegółowy program kursu znajduje się TUTAJ).

Badanie postawy realizujemy z zastosowaniem czujnika sensomotorycznego (in. czujnik biokinematyczny, posturalny, nazwa handlowa WIVA SCIENCE). Jest to urządzenie wielkości pudełka od zapałek, zakładanego na ciało w obszarach diagnostycznych, pozwalającego na badanie wyżej wymienionych obszarów. Możliwość badania jednym czujnikiem wszystkich tych obszarów zapewnia to, że są one obsługiwane przez jedno oprogramowanie (w naszym przypadku jest to BIOMECH STUDIO). Na stronie poświęconej ocenie stóp, chodu i równowagi wspomnieliśmy już o oprogramowaniu BIOMECH (TUTAJ). Obsługuje ono wszystkie sprzęty, na których uczą się nasi kursanci oraz które stosują w praktyce współpracujący z nami Specjaliści. Obszary diagnostyczne realizowane przez czujnik sensomotoryczny WIVA SCIENCE to:

 1. badanie zakresów ruchomości w stawach, w trzech płaszczyznach (strzałkowej, czołowej, poprzecznej); trójpłaszczyznowa diagnostyka możliwa jest dzięki implementacji w czujniku jednocześnie: żyroskopu, magnetometru i akcelerometru,
 2. badanie kinematyki miednicy – trójpłaszczyznowa ocena ruchomości obręczy miednicy (opadanie/unoszenie, przodo/tyłopochylenie, rotacja) realizowana podczas chodu i biegu,
 3. badanie parametrów czasowo-przestrzennych chodu, biegu oraz chodu patologicznego (TUG – protokół wstań i idź), tj. np. czas pojedynczego/podwójnego podporu, rytm, chodu, długość kroku itd.
 4. badanie wydolności poszczególnych grup mięśni, w szczególności pozyskiwane parametry to: praca, moc, energia itp., uzyskiwane po zindywidualizowanej ocenie budowy anatomicznej (wzrost, waga, długość kończyn, i inne parametry mające wpływ na pracę mięśni, w tym tzw. 1RM),
 5. plyometria, czyli badanie skoczności, określające wydolność mięśniową oraz testy i jakość skoków (w 9 różnych testach).

VIDEOGRAMETRIA I FOTOGRAMETRIA

To metody diagnostyki posturalnej, które służą badaniu fizykalnemu, zarówno ocenie oglądowej, jak i pomiarom antropometrycznym w zakresie postawy. Realizowane za pomocą programu komputerowego połączonego z kamerą i aparatem, pozwalają na rzetelne i wysokiej czułości pomiary antropometryczne, bez konieczności zastosowania dodatkowych analogowych urządzeń (jak np. goniometria ręczna, miarki długości/obwodów). Oprogramowania BIOMECH STUDIO, które obsługuje zarówno urządzenia do badania stóp, chodu i równowagi (jak pisaliśmy powyżej) ma również zaimplementowany interfejs służący videogrametrii i fotogrametrii. Interface pozwala również na pomiary wykonywane na zdjęciach obrazowania medycznego (np. RTG).


PONIŻEJ TEKSTU UMIEŚCILIŚMY PRZYKŁADOWE WYNIKI UZYSKIWANE ZA POMOCĄ POWYŻEJ OPISANEGO CZUJNIKA

WIĘCEJ INFORMACJI O METODACH I URZĄDZENIACH

POTRZEBUJESZ POROZMAWIAĆ ZE SPECJALISTAMI DIAGNOSTYKI

POSZUKUJESZ KURSU Z METODOLOGII BADAŃ STÓP

SZKOLENIE, SPRZĘT, I CO DALEJ

Filmy instruktażowe oraz szczegółowe informacje techniczne nt.CZUJNIKA POSTURALNEGO, PEDOBAROGRAFÓ W, PODOSKANERA 2D, PODOSKOPÓW itp. dostępne są po zalogowaniu w sklepie dedykowanym Specjalistom

Wybór metody diagnostycznej do praktyki warto przedyskutować, ponieważ zależy on od zadań jakie planujemy realizować. Skontaktuj się z nami, zadaj Twoje pytania, wskaż jakie materiały informacyjne i merytoryczne możemy Ci udostępnić, aby wesprzeć w ekonomicznym i precyzyjnym wyborze sprzętu

Uczymy od podstaw w naszej placówce kształcenia ustawicznego eduPODOLOGIA.pl, tj od norm anatomicznych, radiologicznych i rozwojowych, poprzez patologie, do wszystkich metod diagnostyki (fizykalnie, antropometrycznie, funkcjonalnie). W efekcie projektujesz indywidualne wkładki ortopedyczne, odciążające.

Rozwój. Sprzęt diagnostyczny ma to do siebie, że można dołączać do jednego programu inne urządzenia. Opisane powyżej czujniki, łączymy z urządzeniami do badania stóp, równowagi i chodu, a możliwość obsługi ich wszystkich w jednym oprogramowaniu BIOMECH STUDIO, pozwala Specjaliście wykonać kompleksowe badanie posturalne niejako w jednym wyniku.

Wiedza – rozwijamy ją codziennie

Zarejestruj się do strefy specjalisty Skontaktuj się z nami Szczegółowy program kursu Zobacz
CZUJNIK SENSOMOTORYCZNY: WIVA SCIENCE
CZUJNIK SENSOMOTORYCZNY: WIVA SCIENCE
CZUJNIK SENSOMOTORYCZNY: WIVA SCIENCE
CZUJNIK SENSOMOTORYCZNY: 
Badanie chodu – przykładowy raport
CZUJNIK SENSOMOTORYCZNY: 
Badanie chodu – graficzna prezentacja oceny chodu
CZUJNIK SENSOMOTORYCZNY: 
Badanie kinematyki miednicy podczas chodu (przodo-tyło pochylenie, opadanie-unoszenie, rotacja)
CZUJNIK SENSOMOTORYCZNY: 
Badanie chodu patologicznego – protokół TUG (wstań i idź)
CZUJNIK SENSOMOTORYCZNY: 
Badanie zakresów ruchomości w stawach
CZUJNIK SENSOMOTORYCZNY: 
Badanie zakresów ruchomości w stawach
CZUJNIK SENSOMOTORYCZNY: 
Badanie zakresów ruchomości w stawach
CZUJNIK SENSOMOTORYCZNY: 
Badanie zakresów ruchomości w stawach
CZUJNIK SENSOMOTORYCZNY: 
Badanie zakresów ruchomości w stawach
CZUJNIK SENSOMOTORYCZNY: 
Badanie wydolności mięśniowej – interface treningowy
CZUJNIK SENSOMOTORYCZNY: 
Badanie wydolności mięśniowej – interface diagnostyczny ekscentryczna i koncentryczna: siła, praca, moc – w poszczególnych grupach mięśniowych
CZUJNIK SENSOMOTORYCZNY: 
Badanie wydolności mięśniowej – interface diagnostyczny ekscentryczna i koncentryczna: siła, praca, moc – w poszczególnych grupach mięśniowych
CZUJNIK SENSOMOTORYCZNY: 
Badanie wydolności mięśniowej i badanie zakresów ruchomości
CZUJNIK SENSOMOTORYCZNY: 
PLYOMETRIA: Badanie wydolności mięśniowej podczas skoków– interface diagnostyczny ekscentryczna i koncentryczna: siła, praca, moc – w poszczególnych grupach mięśniowych
FOTOGRAMETRIA
CZUJNIK SENSOMOTORYCZNY
CZUJNIK SENSOMOTORYCZNY
CZUJNIK SENSOMOTORYCZNY
CZUJNIK SENSOMOTORYCZNY
CZUJNIK SENSOMOTORYCZNY

Zobacz

CO ZYSKUJESZ POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ Z PODOLOGIA.pl

 • Wiedza – praktyczne kursy specjalistyczne, realizowane w placówce kształcenia ustawicznego
 • Po kursie – sprawdzone przez lata praktyki i współpracy rozwiązania sprzętowe, produktowe itd.
 • Indywidualne wkładki ortopedyczne każdej technologii – dla każdej stopy – do każdego buta
  (my je produkujemy na podstawie Twojego projektu – nie inwestujesz więc w magazyn, zasoby ludzkie i produkcję)
 • Pełne wsparcie szkoleniowe, konsultacyjne, projektowe, produkcyjne, serwisowe
 • Dostęp do sprawdzonych procedur, elektronicznych kart badań, elektronicznego systemu zamówień, autorskich materiałów edukacyjnych.

PS. ZA WSPÓŁPRACĘ NIE POBIERAMY OPŁAT