Oferta

PIERWSZA NOWA USŁUGA W TWOIM GABINECIE
BADANIE STÓP + CHODU + RÓWNOWAGI

To zbiór metod diagnostycznych, które służą nie tylko ocenie wad stóp, ich antropometrii i funkcjonalności. Służą również badaniu związku stóp, z wadami postawy, zaburzeń chodu i biegu oraz równowagi. Stanowią więc ważny aspekt diagnostyki postawy i funkcjonalności ciała człowieka.

A tak naprawdę to dwa urządzenia, ponieważ to pedobarograf pozwala na badanie stóp i chodu, podczas stania i podczas chodu. Bada również równowagę. Jest wiele pedobarografów na rynku i szczerze musimy przyznać, że wszystkie są podobne do siebie – INNOWACYJNOŚĆ I ZAKRES BADAWCZY ZALEŻY OD OPROGRAMOWANIA. BIOMECH Studio to program który powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie zespołu lekarzy, fizjoterapeutów i spec. Biomechaniki. Stąd też parametry, to te których poszukujesz w badaniach postawy.


CO WYBRAĆ?
Wybór metody diagnostycznej, (a co za tym idzie wybór urządzeń) zależy od kierunków rozwoju Specjalisty. Ponieważ od lat rozwijamy gabinety, chętnie po rozpoznaniu kierunków działania, pomożemy w ekonomicznym i optymalnym wyborze. Wiemy bowiem, że trafny wybór stanowić będzie o szybkim zwrocie inwestycji i dynamicznym rozwoju usług. A może to się stać od pierwszego miesiąca z nowo wdrożonymi usługami. Poniżej w filmach umieściliśmy funkcjonalności sprzętów, które są w naszej ofercie. Łączymy je w zestawy zgodnie z metodologią badań obowiązującą w standardach medycznych.

JAKIEJ WIEDZY POTRZEBUJĘ ŻEBY KORZYSTAĆ Z URZĄDZEŃ
I METOD?
Uczymy Cię od podstaw w naszej placówce kształcenia ustawicznego (certyfikaty MEN). Nasze kursy, solidna wiedza z obszaru metodologii badań służących ocenie wstępnej pacjenta, analizie postępów terapii, projektowania wkładek etc. Normy, metody, wnioskowanie i plan terapii. Od anatomii, poprzez patologie do nowoczesnej usługi w Twoim gabinecie. I oczywiście uczymy instrukcji użytkowania sprzętu, choć nie trzeba na to wiele czasu, ponieważ pracujemy na wszystkich sprzętach w jednym oprogramowaniu BIOMECH STUDIO. Uzyskiwane wyniki odpowiadają obszarom i normom medycznym, dzięki czemu interpretacja wyniku, z uzyskaną wiedzą merytoryczną to oczywistość.

I CO DALEJ?
Od pierwszego dnia Twojej praktyki pozostajemy w ciągłym kontakcie. Doradzamy merytorycznie (konsultujemy wyniki badań do czasu aż nabierzesz praktyki). Oprócz tego, że uruchamiasz nową usługę diagnostyczną w gabinecie, dodatkowo możesz (ale nie „musisz”) zamawiać od nas indywidualne wkładki ortopedyczne, obuwie indywidualne, korzystać z naszego magazynu produktów medycznych. Dzięki temu Twój rozwój to efekt konieczny.


/* nowoczesne metody spójne z wytycznymi KIF /
/*posturografia to procedura refundowana przez NFZ /

Zadaj nam pytanie – pomożemy w dofinansowaniu, ekonomicznym i merytorycznym wyborze!


Nasze urządzenia diagnostyczne

Podoskop

Badanie podoskopowe to tradycyjna metoda badania stóp. Podoskop pozwala na obserwację części podeszwowej stopy podczas stania, wykonywanie testów funkcjonalnych, pomiarów antropometrycznych metodą tradycyjną, obserwacji postawy podczas manualnej korekcji i projektowania indywidualnych wkładek ortopedycznych.

Podoskaner 2D

Podoskaning to komputerowa diagnostyka podoskopowa, która poza funkcjonalnościami podoskopu pozwala na archiwizację wyników oraz uzyskanie niezbędnych wyników antropometrii stopy, za pomocą oprogramowania BIOMECH STUDIO

Pedobarograf

Pedobarografia to metoda ocenę stóp podczas stania, badanie równowagi oraz ocenę poszczególnych faz chodu. To nowoczesne i niezwykle ważne badanie, które pozwala m.in. na ocenę: sklepienia stopy, wyznaczenie krzywej przetaczania (ocena propulsji stopy), diagnozę wad i deformacji stóp, wyznaczenie kątów odwiedzenia/przywiedzenia stóp, ustawienia palców, proporcji stopy etc.

Plantokonturograf

To tradycyjne urządzenie które pozwala na odbicie w kalce stopy, odczyt graficzny nacisku poszczególnych obszarów stopy, a w konsekwencji manualne wykonanie pomiarów, wyznaczenie wskaźników obowiązujących w medycynie.

Zobacz
CO ZYSKUJESZ, BĘDĄC W SIECI PARTNERSKIEJ

  • Nowe usługi i produkty, które pozwalają na zwrot inwestycji już w pierwszym miesiącu działań.
  • Wyróżniasz się skutecznością, jakością i najbardziej specjalistycznymi rozwiązaniami.
  • Korzystasz ze sklepu Partnerskiego – dzięki czemu wdrażasz nowe produkty, bez konieczności inwestycji

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ – Wyślij wiadomość